Hazine Avukatı Maaşları

#1
Hazine avukatları çeşitli icra dairelerinde, defterdarlıklar da ve maliye bakanlıklarında görev yapmaktadırlar. Bunların görevleri olarak Bakanlıkların ve genel bütçe içindeki dairelerin bütün hukuk ve ceza davalarının takibi ile her türlü icra işlerinin ifasını Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Avukatları yerine getirir, ayrıca sözü edilen idareler tarafından gönderilen konularda da hukuki mütaalaverir. Hazine avukatları illerde muhakemat müdürlükleri İlçelerde hazine […]

Okumaya devam et...